Sancties voor storend gedrag

Storend gedrag is uiteraard nooit gewenst maar we zien storend gedrag ook als een verzwarende factor bij overtredingen op het alcohol- en drugsbeleid. Dit betekent dat er bij alcohol- of drugsgerelateerd storend gedrag nog een extra sanctie kan komen bovenop de sancties omwille van de alcohol- of drugsovertreding.
Storend gedrag is o.a. lawaai maken tussen slapende mensen, lege drankflessen rond je tent verzamelen, respectloos of onbeleefd gedrag naar gouwmedewerkers toe, fysieke agressie,…

Sancties:

Tijdens de activiteit zelf kan (afhankelijk van de graad van storend gedrag) de ‘stoorder’ al een opmerking of een straf ter plaatse krijgen, of naar huis gestuurd worden. Achteraf beslist de gouwraad 1) of het storend gedrag tot gevolg heeft dat de districtscommissaris een opvolgingstraject moet opstarten met de desbetreffende groep, en 2) of de leid(st)er in kwestie, de volledige tak of de volledige groep nog mag deelnemen aan toekomstige gouwactiviteiten of niet. De gouwraad kiest hoe lang en/of aan welke activiteiten de betrokkenen niet zullen mogen deelnemen.