Over ons

Gouw Oost-Brabant is de overkoepeling van de 44 scouts- en gidsengroepen uit het oostelijk deel van de provincie Vlaams-Brabant. Binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er in totaal 12 gouwen die elk uit een aantal districten bestaan. Wat betekent dat nu juist?

Een district groepeert een tiental groepen uit eenzelfde buurt. De districtscommissarissen ondersteunen de groepsleiding, zijn de eerste lijnshulp bij problemen, volgen de kampvoorbereidingen op via de kampvisumgesprekken, begeleiden de verkiezing van nieuwe groepsleiding, spelen informatie door van het verbond naar de leiding en omgekeerd,… Zij zijn de eerste schakel na de groep en dus je eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Gouw Oost-Brabant bestaat uit vijf districten. De contactgegevens van je districtscommissaris vind je in de 'Wie is wie'.

Maar wat is “de gouw” dan eigenlijk concreet? Wat doen die mensen precies en wat heb jij als lokale scout of gids daar nu aan?

Het meest zichtbare voor leden en leiding zijn uiteraard de projecten die de gouw organiseert. Denk aan Gouwbal, Erika-tocht, het Gouwvoetbaltornooi, het Megastadsspel, Jongi5’l, Open Kamp,… Elk jaar worden er zowel projecten georganiseerd voor leden als voor leiding. Lees hier meer over de gouwprojecten die dit scoutsjaar georganiseerd worden.

De belangrijkste taak van de gouw is echter ervoor te zorgen dat de lokale groepen goed kunnen functioneren en dat ze op advies en hulp kunnen rekenen bij alle mogelijke problemen die een groep kan tegenkomen. Dit doet de gouw door de districten de nodige ondersteuning te bieden en uitwisseling te organiseren.

Verder probeert de gouw in te zetten op het spel van scouting. Dit door in te zetten op bepaalde thema’s, zoals diversiteit, zingeving en vorming, en hierrond een werking uit te bouwen. Lees er hier meer over.

Wie er exact welke taak opneemt binnen de gouw en hoe je deze mensen kan bereiken met je vragen, lees je in de 'Wie is wie'.