Regels voor leden

Hopelijk heeft je scoutsgroep een eigen alcohol- en drugsbeleid en kunnen de regels en afspraken die hierin door de groepsraad gemaakt zijn ook gebruikt worden tijdens de gouwactiviteiten voor leden. Hieronder geven we een aantal regels mee die wij als gouw wensen te hanteren op de activiteiten die wij organiseren. Deze regels zijn voor ons een minimum. Als het beleid in jouw groep strenger is, dan gelden de (strengere) regels van je eigen groep. Is het beleid van jouw groep minder streng, dan staan wij er als gouw toch op dat onderstaande gouwregels tijdens gouwactiviteiten gehanteerd worden. Dezelfde regels gelden op de districtsactiviteiten.

Drugs

Het bezit, het gebruik en/of het onder invloed zijn van drugs is verboden op gouwactiviteiten. Onder ‘drugs’ worden alle illegale drugs verstaan, zowel softdrugs als harddrugs.

Sancties:

Indien een lid betrapt wordt op het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs dan moet dit lid de drugs afgeven en de activiteit zo snel mogelijk verlaten. De groepsleiding van de desbetreffende groep wordt verwittigd en de districtscommissaris zorgt voor opvolging achteraf.

Alcohol

Tot en met de gidsen/verkenners/givers is het bezit en/of het gebruik van alcohol op een gouwactiviteit verboden. De gouwwerkgroep die een jinactiviteit organiseert kan ervoor kiezen om aan jins een alcoholische consumptie aan te bieden maar het gaat dan enkel over (fruit)bier en wijn. Er worden in geen geval cocktails of sterke drank aangeboden. De gouwwerkgroep geeft op voorhand door aan de jinleiding wanneer en hoeveel er kan gedronken worden. Eigen drank is verboden.

Sanctie:

Als een lid betrapt wordt op het meebrengen van eigen drank en/of op het drinken van alcohol op een moment dat dit niet toegelaten is, dan wordt de alcohol afgepakt en wordt er op het moment zelf, in samenspraak met de leiding van het lid, een straf bepaald. Het alcoholbeleid van de eigen groep van het lid is hierbij richtinggevend.