Regels voor leiding

Drugs

Het bezit, het gebruik en/of het onder invloed zijn van drugs is verboden op gouwactiviteiten. Onder ‘drugs’ worden alle illegale drugs verstaan, zowel softdrugs als harddrugs.

Sanctie:

Indien een leid(st)er betrapt wordt op het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs dan moet hij of zij de drugs afgeven en de activiteit zo snel mogelijk verlaten. De groepsleiding van de desbetreffende groep wordt verwittigd en de districtscommissaris zorgt voor opvolging achteraf.

Alcohol

In de alcoholregels en -sancties wordt er een onderscheid gemaakt tussen gouwprojecten voor leden en gouwprojecten voor leiding. Tijdens een ledenproject is het welzijn van de leden de belangrijkste taak van de leiding. Tijdens een leidingproject heeft de leiding zelf minder verantwoordelijkheid en neemt plezier maken een iets prominentere plaats in.

Ledenproject

Er is altijd minstens één BOB per tak van elke scoutsgroep (met of zonder rijbewijs, eigen auto niet noodzakelijk) en ook één BOB van de gouw (met rijbewijs). De naam van de leiding-BOB moet voor de bar opent doorgegeven worden aan de gouw. Een BOB drinkt geen druppel alcohol.

Tot de leden gaan slapen gelden voor leiding en gouwmedewerkers dezelfde regels als voor de leden. Als de leden slapen kan de gouw een leidingsbar openen. Het einduur van de bar wordt op voorhand gecommuniceerd. Eigen drank is niet toegestaan. Alcoholgebruik mag het functioneren van de leiding niet negatief beïnvloeden tijdens de avond of de dag erna (d.w.z. respect voor gouwmedewerkers, andere leiding en materiaal + actief deelnemen aan ledenactiviteit de dag nadien).

Sancties:

a) Drinken wanneer dit niet toegelaten is? Drank wordt afgepakt en de desbetreffende persoon krijgt geen drank op het moment dat er wél mag gedronken worden. Achteraf contacteert de DC de groepsleiding en zorgt de DC voor opvolging.
b) Eigen drank bij? Drank wordt afgepakt.
c) BOB heeft toch alcohol gedronken? Op het moment zelf wordt de BOB en de medeleiding hierover aangesproken. Achteraf contacteert de DC de groepsleiding en zorgt de DC voor opvolging na overleg met de gouwraad (zie ook: ‘Sancties voor storend gedrag).

Leidingproject

Er kan enkel alcohol gedronken worden op de momenten dat de gouw alcohol aanbiedt/verkoopt aan de leiding. Alcoholgebruik mag het functioneren van de leid(st)er niet negatief beïnvloeden (d.w.z. respect voor gouwmedewerkers, andere leiding en materiaal + (bij meerdaags project) actief deelnemen aan activiteit de dag nadien). ‘Geen eigen drank’ is de regel. Op bepaalde projecten kan eigen drank echter getolereerd worden. Om verwarring te voorkomen zal er op voorhand steeds gecommuniceerd worden wat (niet) kan.

Sancties:

a) Drinken wanneer dit niet toegelaten is? Drank wordt afgepakt.
b) Eigen drank bij (als dit niet toegestaan is)? Drank wordt afgepakt.

Soms kan alcohol- of drugsgebruik aanleiding geven tot storend gedrag. De sancties voor storend gedrag (zie hier) komen dan bovenop de sancties omwille van de alcohol- of drugsovertreding die hierboven beschreven staan.