Regels

Afspraken en regels tijdens gouw- en districtsprojecten

Omdat zelfs de wildste spelen een paar spelregels nodig hebben, omdat zelfs de leukste zandbak een afbakening nodig heeft, omdat we aan onze groepen vragen om een alcohol- en drugsbeleid op te stellen en omdat we consequent willen zijn, hebben we ook zelf een beleid uitgewerkt met regels en sancties omtrent alcohol, drugs en ‘storend gedrag’ die gelden tijdens onze gouw- en districtsprojecten en dit zowel voor leden, (groeps)leiding als voor gouwmedewerkers.

Basisregels

We verwachten dat je verantwoordelijkheidsgevoel toont naar de leden maar ook naar je medeleiding toe, en dat je je gezond verstand gebruikt. Gedraag je met respect voor je collega’s en de gouwmedewerkers en neem actief deel aan het programma. 

Alcohol, drugs en storend gedrag

Alcohol- en drugsbeleid voor leden
Alcohol- en drugsbeleid voor leiding
Sancties voor storend gedrag