Nieuwe verbondscommissaris verkozen!

Op de verbondsraad van oktober 2016 werd Anton Smagghe verkozen als nieuwe verbondscommissaris. De verbondscommissaris (VC) is de pedagogisch eindverantwoordelijke en gedelegeerd bestuurder van onze jeugdbeweging; hij stuurt eveneens het management aan van de professionele organisatie.

Anton is 32 jaar, groeide op bij de scouts in Drongen en draait mee als begeleider in de structuren van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Tijdens zijn presentatie aan de verbondsraad benadrukte hij het belang dat hij hecht aan ploegwerk, aan coaching binnen teams en gaf hij aan dat zorg voor het milieu, de blijfduur van leid(st)ers en het aanpakken van pestgedrag, thema’s zijn die hem persoonlijk nauw aan het hart liggen.

Samen met beheerder Stefan Gyselaers en voorzitter Simon Smagghe, zal Anton als VC in het verbondsbureau de komende termijn van drie jaar dus aan het hoofd staan van onze nationale leiding. Dat Anton en Simon elkaar broers zijn werd uiteraard vooraf belicht, opdat de functionele samenwerking hierdoor niet zou worden beïnvloed.

Gouw Oost-Brabant wenst Anton veel succes in zijn nieuwe functie! Applaus!